Naši partneri

Novinky

» 31.10.2016

TOP ŠKOLA REČI TELA - vzdelávanie a kurzy

Vážené záujemkyne a záujemcovia,

na mesiace november a december 2016 sme pripravili pre Vás nové typy vzdelávania a kurzov zamerané na NEVERBALITU A REČ TELA:

REČ TELA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE A BIZNISE

TERMÍN: 11. – 12.11.2016

v rozsahu 12 hodín, začína už 11.11. o 16,00 hod. na Metodovej 7 v Bratislave. Je určený všetkým, ktorí chcú získať informácie ako využívať neverbalitu v osobnom aj pracovnom živote, odhaliť tajomstvá techník pracovania s neverbalitou. Tento interaktívny kurz je prierez o neverbálnej komunikácii, kde získate informácie o fyziognómii, tvári, mimike, pohybovej a doplnkovej neverbalite.

AKO ODHALIŤ NEKALÉ ÚMYSLY, KLAMSTVO A MANIPULÁCIU V NEVERBALITE

TERMÍN: 2. – 3.12.2016

v rozsahu 12 hodín, začína už 2.12. o 16,00 hod. na Metodovej 7 a je určený pre všetkých tých, ktorí majú záujem objaviť skutočné tajomstvá neverbality prejavujúce sa nekalými úmyslami, naučiť sa odhaliť klamstvo, manipuláciu, neštandardné správanie a negatívne prejavy neverbality. Naučíme Vás, ako sa ochraňovať pred negatívnou neverbalitou a ako využívať pozitívnu neverbalitu vo Váš prospech a ochrániť sa pred klamármi, manipulátormi a negatívnym správaním v neverbalite.

ČÍTAJ Z TVÁRE A MIMIKY

TERMÍN: 13. – 14.1.2017

v rozsahu 12 hodín pre všetkých tých, ktorí majú záujem objaviť skutočné tajomstvá tváre, znakov a identifikácie silných a slabých stránok identifikovaných v tvári. Čítanie z tváre Vás naučí rozpoznať črty ľudí tak, aby ste vedeli odhaliť aj správanie rôznych typov ľudí.

Ďalšie termíny vzdelávania Vám budú oznámené v mesiaci december už na našej novej web-stránke.

V prípade otázok a bližších informácií nás neváhajte kontaktovať na: laukova@fameedu.sk, alebo mobile: +421 915 751 511

Teší sa na Vás

kolektív F.A.M.E., s.r.o. a Ing. Dr. Nora Lauková, odborníčka na neverbálnu komunikáciu

» 16.06.2014

Neverbálna typológia a rozvoj - analýza fotografií

Vážení zákazníci,

Chcete vedieť o sebe viac, chcete spoznať Vášho priateľa, známeho, kolegu, či vedieť vašu typológiu z fotografie podľa neverbality?

viac…
» 24.10.2006

Nová verzia webových stránok

Vážení zákazníci,

dnes sme pre Vás spustili novú verziu webových stránok. Veríme, že oceníte prehľadnú štruktúru a jednoduché ovládanie.

Kolektív F.A.M.E.


počet prístupov od 24.09.2006 142665
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o., Všetky práva vyhradené © 2006 - 2018