Projekty

Naša spoločnosť je autorom projektu:

„Rodina a práca“ – príprava auditu pre zosúladenie práce, rodiny a podpora rodovej rovnosti

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu.

Hlavným cieľom projektu je: vytvorenie nástroja pre spoločnosti a podniky optimalizovať rodinne orientovanú politiku zamestnanosti. Projekt sa zameriava na zabezpečenie pozitívnych výstupov a vytvorenie systému interného auditu s cieľom zabezpečenia silnej rovnováhy medzi záujmami zamestnávateľov a záujmami zamestnancov.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • motivácia a podpora zamestnávateľov k zavedeniu flexibilných foriem práce a vytváranie podmienok pre zamestnanie ústretové voči rodine
  • zlepšenie implementácie princípu rovností príležitostí pre mužov a ženy v prístupe na trh práce a podmienok zosúladenia pracovného a rodinného života

Prínosy a efekty z opatrení nášho projektu:

  • pozitívny ekonomický efekt so zvyšovaním produktivity práce zamestnancov,
  • zlepšenie motivácie zamestnancov a zamestnankýň zjednotením požiadaviek rodiny a zamestnania,
  • vyššie výkonnostné a pracovné nasadenie v spoločnosti/podniku,
  • redukcia zaťaženia nákladov intenzívnych fluktuácií,
  • znížená miera neprítomnosti zamestnancov a zamestnankýň na pracovisku a zeefktívnenie využitia pracovného času,
  • prezentácia a zlepšovanie imidžu spoločnosti/podniku na verejnosti voči zákazníkom a partnerom,
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti/podniku.

Veríme, že náš projekt bude vodítkom a zároveň nástrojom – inovatívnym prístupom, ako nájsť cestu na zlepšenie a zmenu vzťahov rodiny a zamestnania, čím sa zvýši vzťah všetkých zúčastnených zamestnávateľov v tejto veľmi dôležitej oblasti. Nami navrhnutý systém auditu „Rodina a práca“ bude umožňovať firmám a spoločnostiam porovnať svoju starostlivosť o rodinu na základe kontrolného mechanizmu, výsledky opatrení vyhodnotiť a svoju rodinne orientovanú politiku rozvíjať pozitívnym smerom. Týmto sa projekt stáva overenou skúškou celkovej podnikovej kultúry vo vzťahu k starostlivosti o rodinu a príslušných účelných ekonomických opatrení.

Kolektív F.A.M.E.


počet prístupov od 24.09.2006 142665
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o., Všetky práva vyhradené © 2006 - 2018